MACIEJ SZUBRA

kandydat do Rady Dzielnicy I

Stare Miasto                                2 grudnia 2018

Twój kandydat na 5!

 
 
 

PILNE SPRAWY DO ROZWIĄZANIA


Dzięki mandatowi radnego będę mógł podjąć się w pierwszej kolejności rozwiązania niżej wymienionych spraw:


BEZPIECZEŃSTWO

- skuteczniejsza praca policji, prokuratory i sądów

- kara szybka i odpowiednio surowa

- rozszerzenia prawa do obrony koniecznej

- zadośćuczynienie ofierze podstawą sprawiedliwościNOWE MIEJSCA PRACY

- małe i średnie przedsiębiorstwa siłą naszej gospodarki

- obniżenie podatków od osób prawnych i fizycznych

- ulgi dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy

- przekwalifikowanie bezrobotnych do nowej pracy


SPRAWIEDLIWOŚĆ W ŻYCIU PUBLICZNYM

- zwalczanie korupcji

- prawo i prawa równe dla każdego

- wykształcenie i kompetencja na stanowiskach

- jawny i jasny system finansów miasta i województwa


UCZCIWOŚĆ SPOŁECZNA

- opieka i pomoc osobom w trudnej sytuacji losowej

- program poprawy zdrowia i bezpłatnych badań dla dziecka i seniora

  1. -wpsieranie osób zasłużonych dla kultury i życia w mieście i województwieW wyniku pozytywnej dla mnie kampanii wyborczej, zamierzam skuteczniej skoncentrować się nad w/w sprawami oraz będę zabiegał o:

1. Stworzenie ogólnopolskiego programu dotyczącego inwentaryzacji nieruchomości o    niedostatecznie wyjaśnionym statusie prawnym, przede wszystkim dla Krakowa.

2. Stworzenie programu taniego budownictwa mieszkaniowego – dotyczy mieszkań zamiennych i socjalnych dla rodzin dotkniętych ostatnim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i osób zagrożonych bezdomnością.

  1. 3.Będę starał się aktywnie działać w kierunku poprawienia spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego.


powrót

 

Maciej Szubra

Kandydat do Rady Dzielnicy I

Stare Miasto

Kandydat nr 2

602 605 305

maciej.szubra@onet.eu

O mnie   |   Plan   |   Rekomendacje