MACIEJ SZUBRA

kandydat do Rady Dzielnicy I

Stare Miasto                                2 grudnia 2018

Twój kandydat na 5!

 
 
 

KOGO WYBIERASZ ?

Mam wszechstronne wykształcenie: studia podyplomowe MBA w placówkach Ochrony Zdrowia, ukończone Zootechnika w Akademii Rolniczej, Ochrona Środowiska, studia doktoranckie w AE w Krakowie, studia podyplomowe Budownictwo Energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków ukończone na Politechnice Krakowskiej. Działam w licznych organizacjach społecznych i samorządowych:

-Stowarzyszenie Lokatorzy w Obronie Prawa,

-Stowarzyszenie Przyjaciół Kioto,

-Członek zarządu 1 Dzielnicy w IV kadencji

-Wiceprzewodniczący Komisji Kultury V i VI kadencji

-Ławnik Sądu Okręgowego w latach 2008-2011

-Ławnik Sądu Okręgowego 2016-2019

-Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Krakowie i w Kielcach

-Współinicjator i Dyrektor Artystyczny Festwialu Zaduszki Organowe im. Prof. Jana Jargonia


Mam wszechstronne wykształcenie w zakresie ochrony środowiska i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Posiadam dyplom Environment and Energy europejskiego Programu Tempus zorganizowanego przez Polish Fundation for Efficency i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie jak również Seminarium Energy Planing and Polices Seminar. Ukończyłem studia doktoranckie w zakresie finansów i bankowości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jestem głęboko zaangażowany w sprawy dzielnicy i miasta – w niesieniu pomocy poszkodowanym lokatorom jak również właścicielom, którym grozi bezprawna utrata majątku. Stowarzyszenie Lokatorzy w Obronie Prawa, z którym bardzo aktywnie współpracuję i jestem członkiem, stwarza możliwość prawnego działania w tym kierunku.


Jak wiemy nasze miasto Kraków jest zagrożone wysoką przestępczością. Prawo i Sprawiedliwość ma w swoim programie poprawienie spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego.


                    Maciej Szubra


powrót 

Maciej Szubra

Kandydat do Rady Dzielnicy I

Stare Miasto

Kandydat nr 2

602 605 305

maciej.szubra@onet.eu

O mnie   |   Plan   |   Rekomendacje