MACIEJ SZUBRA

kandydat do Rady Dzielnicy I

Stare Miasto                                2 grudnia 2018

Twój kandydat na 5!

 
 
 

REKOMENDACJE

Kandydatura Pana Macieja Szubry zasługuje na pełne poparcie, a to z wielu powodów z których wymienię jedynie dwa a, mianowicie Jego cechy osobowe uczciwość oraz kompetencje. Podejmując nawet bardzo trudne sprawy sięga po nie wówczas gdy dostrzega możliwości ich rozwiązania.


                                                                                    Prof. dr hab. Janina Preussner - Zamorska
Popieram kandydaturę Macieja Szubrę do Rady Dzielnicy I - Stare Miasto, który wywodzący się z rodziny żywo związanej z muzyką będzie mam nadzieję orędownikiem spraw kultury w naszym mieście i zadba o wybudowanie prawdziwej sali koncertowej, godnej naszego miasta. Można by ją wybudować w ciągu dwóch lat bo wszystko jest przygotowane.


                                                                                        Stanisław Gałoński

            (Twórca i Dyrektor zespołu Capella Cracoviensis i festiwalu Muzyka w Starym Krakowie)
Polecam Macieja Szubrę do Rady Dzielnicy I - Stare Miasto, człowieka ambitnego, inteligentnego i odpowiedzialnego, a jego działalność społeczna i profesjonalizm pozwalają łączyć z Jego osobą uzasadnione nadzieje. Koledzy cenią Go nie tylko za fachowość, ale także za lojalność i życzliwość wobec innych.


                                                                                        Prof. Jadwiga Romańska - Gabryś

                                                                                       

                                                                             
powrót

 

Maciej Szubra

Kandydat do Rady Dzielnicy I

Stare Miasto

Kandydat nr 2

602 605 305

maciej.szubra@onet.eu

O mnie   |   Plan   |   Rekomendacje